Ảnh: Song kiếm hợp bích!

Văn nghệ sĩ Bình Định vốn dân đất võ trời văn nên khoái dùng ngôn ngữ nhà võ! Hôm nay giới thiệu một số hình ảnh "song kiếm hợp bích" mà Lãng sưu tầm và chứng kiến!
1. Trước tiên là cặp "song kiếm hợp bích" theo lời ca tụng trên báo Thanh Niên và đã đăng hoành tráng cả trên báo trung ương và địa phương:

(Nguồn: Thanh Niên online)
2. Thứ đến là các cặp song kiếm hợp bích bình dân mà các bác bảo: bà xã có thấy thì càng thêm tự hào vì ông xã mình có nhiều em mê:
vudc
Vũ đại ca song kiếm hợp bích
lhl
Lê Hoài Lương vừa song kiếm hợp bích với bà xã...
lhl2
Vừa song kiếm hợp bích với các em xinh đẹp!
mt
Giáo chủ đạo Cỏ Mai Rồng cũng thử "song kiếm hợp bích" xem sao!
RML
Nhưng xem ra chỉ có Râu Mọc Lộn "song kiếm hợp bích" thắng lợi!tranlangtu

Một "chàng" cặp tay
Một chàng cụng ly
Một chàng nghênh ngó
Một chàng dựa vai
Chàng nào trông cũng rất oai
Chỉ khi gần vợ mặt dài như bom!