Bù khú mà chơi

BLOGGER BÌNH ĐỊNH HOÀNH TRÁNG!!!
blogger
hình 2

Anh em bù khú mà chơi
Nâng ly sóng sánh kệ trời đổ mưa
hinh 3
Kệ đời ấm ớ tà lưa
Đêm nay mưa quá ai đưa em về?
hinh 4
Thôi thì má sát vai kề
Giai nhân nghệ sĩ mải mê một đời!
hinh 5

tranlangtu

Kính ngoclinhhmt!

Hồi giờ Bình Định đâu có lập CLB blogger làm gì? Thích thì tụ tập hoành tráng vậy thôi! Lúc nào kính mời ngoclinhhmtthử đi bù khú với anh em một bữa!

ngoclinhhmt

Hoành tráng nhỉ? Hồi nào đến giờ đâu có biết BĐ có clb blogger

khắc dũng

Gửi tranlangtu

TLT;
"...Kệ đời ấm ớ tà lưa
Đêm nay mưa quá ai đưa em về?".
...............................
Còn anh cũng đã tê tê
Nên mong mưa mãi chả về làm chi!