Tuần gặp nhau một lần...nhậu!!!

"Tuần gặp nhau một lần
Tuần gặp ba bốn lần
Lần nào uống cũng say
Say không say không cần
Ta say ta hát cả ngày
Hay không hay không cần
Vui không vui không cần...
Tuần gặp nhau vài lần..."

Hôm qua đi lai rai với anh em lâu lắm mới tùng tam tụ ngũ bù khúđủ chuyện trên trời dưới biển. Tự dưng nhớ bài hát này! Nhẩm ra dân nhậu có nhiều bài hát thiệt độc toàn tầm cỡ sư phụ nhậu mới nghĩ ra! Nào là: "Đêm chong đèn ngồi nhớ rượu đành thức dậy phải đi vợ dù nói năng chi ta cũng đi cho bằng được ai nói chi mà cũng mược vợ laàvvợ mà ta là ta..." (Hihi bài này có tới hơn chục dị bản điệp khúc khác nhau!).
Rồi thì : "Bầm dập như chuối...bầm dập như chuối...hò lơ hò lớ!...Các anh về đây quê hương đều...ớn!!!"
Nhậu vào lời ra thể nào chủ đề cũng xoay quanh ...rượu chuyện riêng của...anh em ta! Hết khoe bộ đồ nghề ngâm ...súng đạn đến thang thuốc "ông uống bà khen...!". Anh nào cũng tỏ ra là mình thuộc hàng cao tửu võ lâm kinh nghiệm chinh chiến đầy mình!
Hức hồi hôm hơi quê khi nói sang chuyện thơ cuối cùng bị kết luận một câu xanh rờn: "Hắn chỉ đủ tư cách làm...thi sĩ thôi! Gặp các em xong mà chỉ...thơ thì ...không đáng mặt đàn ông!!! Đàn ông là gặp các em phải...băm bổ liền!". Thôi em kiếu. Có gì bà xã em băm mặt em ra!!!