Quẳng thơ...

Quẳng thơ ra giữa chợ đời
Câu nanh nọc lẫn với lời chua ngoa
Lời nào ngan ngát hương hoa
Điệu nào chan chát như cà muối dưa?
Bài thơ dãi nắng dầm mưa
Mồ hôi lã chã giữa trưa chào mời
Cân đong đo đếm đã đời
Ỏng eo mắc rẻ đầy vơi nỗi niềm
Người mua người chỉ đứng xem
Trả treo dăm tiếng bớt - thêm mấy đồng
Chợ tàn hàng ế ngồi không
Gánh thơ về giữa mênh mông một mình...
4.2011
TLT
 

tranlangtu

Cảm ơn!

Cảm ơn bác catbien đã vào đọc và chia sẻ nỗi niềm cùng thơ!

catbien

Chợ đời

Bài thơ dãi nắng dầm mưa
Mồ hôi lã chã giữa trưa chào mời
...
Thăm anh đọc bài thơ đầy thương cảm với cảnh tình thơ- chợ- và cuộc đời còn nhiều gian nan này.