VN Airlines: Đánh cho mày chừa!

Máy bay ông thích thì bay
Mày đừng lắm chuyện đòi này đòi kia
Ông thì xách cổ lôi dzìa
Dùi cui ông thúc ông ghè lòi cơm !
Mày còn đi sớm về hôm
Biết điều thì liệu câm mồm cho yên.
Ông cho bay ông có quyền
Giỏi thì đi kiện - ông tiền cả kho!
Trời này chỉ có ông to
Kiện ông thì cứ xe đò mày đi
Chữ rằng: nhất lý nhì lỳ
Cả làng ông thách làm gì được ông!!!

tranlangtu

Hãi lắm!

Võ sư còn bị ăn đòn
Cỡ mình nó oánh chẳng còn răng ăn...
Mình mà lộn xộn lằng nhằng
Nó gây khó dễ hết đàng vi vu!

vuthanhhoa

Hí hí
Độc quyền nó oai thế anh thử tậu "phòng nhì" xem cạnh tranh "nành mạnh" là nó phải chìu ngay!
Lâu ghé thăm anh chả bít anh có "lộn người" nữa không? he he.