Trả lời sao đây?

Hội sao trả lãi vay ngoài*
Quỹ hàng trăm triệu tìm ai trả giờ?
Có người cỏ đã xanh mồ**
Cớ sao vẫn nợ đến giờ là sao?

Bây giờ ngồi ở tận đâu?
Nợ đìa chẳng trả lao đao hội nhà***
Lại toan điều khiển từ xa
Đổ thừa thủ quỹ có là công tâm?

Lại toan về hội ăn dầm
Lại toan giải tán...âm thầm tính mưu!
Chất chồng bao mối oan cừu
Lại toan giở thói con tườu bài bây!
-----
* Ông NTM khi làm Chủ tịch Hội VHNT Bình Định đã chỉ đạo vay ngoài trả lãi nóng trong khi Hội có nguồn kinh phí hàng trăm triệu mỗi năm gây thiệt hại 6 triệu cho Hội. Bản thân ông ứng 8 triệu không chứng từ nay chưa thấy khoản thanh toán lại!
** Những người được ghi nợ từ 2008 có cả những người đã mất như Tr.Đ.Tr Ng.Nh.N P.Đ Q.V.K...???
*** Các khoản nợ của Hội lên tới hơn 200 triệu mà trách nhiệm chính là ông N.T.M bây giờ ông qua làm PGĐ để lại hậu quả cho người kế nhiệm!


 

người Bình Định

lo quá

mình dân ghiền văn chương thôi nghe anh em quan tâm vụ việc lèm nhèm tài chính Hội Văn nghệ Bình Định mấy năm nay chưa có lời giải cho sáng tỏ nào là không công khai các khoản hỗ trợ sáng tác 5 năm 2002-2007 rồi giờ tài chình từ 2008 tới nay đã sai tùm lum tồn đọng tùm lum thấy xấu hổ quá. Trách nhiệm phải chỉ rõ ai người chiệu chính chớ có vẻ còn chung chung như thời gian qua Hội VN BĐ vô chủ vậy cà? Lại nghe thông tin động trời như có ý muốn giải tán Hội VN... Kiểu như đốt nhà phi tang chẳng hiểu ra làm sao cả. Thấy lo quá tình hình văn nghệ xứ "trời văn".

tranlangtu

Biết làm sao!

Lọ Lem đất võ ở xa bức xúc một anh em bức xúc 10! Buồn vì DANH - LỢI - QUYỀN làm người ta không còn gì là không làm!

M.Đ

Vụ này bê bối và để lại một vết ô nhục cho văn chương thời đại. Làm vua mà đục khoét ngân sách như thế chẳng khác nào ngọa triều tiếc thay!

Lọ Lem Đất Võ