Thôi đừng nói chuyện trăng sao

Thôi đừng nói chuyện trăng sao
Vầng trăng khuyết đĩa dầu hao...nực cười!
Thưa rằng múa chữ mà chơi
Cái trò con trẻ lơi khơi mấy vần
Nào là trăng gió tần ngần
Hư danh bèo bọt. phù vân lọc lừa
Chuyện nay cứ ngỡ ngàn xưa
Quên rồi cái thuở muối dưa mặn nồng!
Ngoảnh nhìn...lời cũ ý nông
Cả cười rượu đắng mà không nên người!
Thôi đừng nửa chuột nửa dơi
Nghêu ngao thi phú trăng trời buồn tênh
Một đời mũ áo xông xênh
Câu thơ cứ mãi lềnh bềnh trôi sông!
TLT

tranlangtu

Khổ ghê! Đâu dám dạy ai!
Dăm câu vớ vẩn có ngài nổi điên!
Đội danh vào để còm - men
Chẳng quen biết cứ bon chen làm gì?
Chuyện không hiểu cứ im đi
Giả danh nói có biết gì đằng sau?
IP. này lạ gì đâu?
Bổ làm mười nhá với trầu đá vôi!

Hậu Nguyễn

tán gẫu

Ông là cái quái gì mà dạy khôn thiên ha ? Ông học lớp mấy mấy tuổi?