SEN VÀ BÙN


SEN VÀ BÙN
Sen là sen của đầm bùn
Ẩn đài các giữa muôn trùng thiên nhiên
Đêm tàn giun dế lặng yên
Nắng mai hồng quyện bồng bềnh dáng sen
Từ trong bùn đất mà lên
Cũng từ lộc đất làm nên nhị vàng
Mặc lời bao kẻ dối gian
Sen là sen cứ nhẹ nhàng tỏa hương
Cao xanh biến ảo khôn lường
Sen và bùn cứ bình thường có nhau!
18.1.2011


LÝ VỌNG PHU
"Duyên tình phụ tình phàng..."
Vọng phu đứt ruột muôn vàn nhớ thương!
Kìa ai gian dối khó lường
Đầu môi chót lưỡi không xương hẹn thề!
Mà sao đi mãi không về
Mặc cho son phấn não nề năm canh
Vọng phu với hỏi cao xanh
Cao xanh vẫn cứ lặng thinh...Ngậm ngùi
Tay nào che mặt hổ ngươi
Vọng phu hóa đá chưa nguôi hận lòng!