Tiếng Nẫu hay bá chấy bọ chét!

Dạo này dân Nẫu nhà tui hổng có rảnh lên tám chiện cùng mấy ngừi nghe nẫu nói có mấy cái bờ lốc bờ leo của xóm nhà Bọ bữa nay sôi nổi lém! Hưởn quá thèng tui lên dòm thử coi!
Tời quơi tưởng chi chứ ba cái đồ iu đó mà nhằm nhò chi na! Tự hầu giờ dân tui hổng thèm lên tiếng chớ tui nói hổng có sai à nghen! Dân quê tui là phái mấy cái dzụ nẩu tiếng nhưng phải dức phát chớ hổng có thèm làm mấy cái chiện b...e....ẻm!
Tui nói hổng phải là phe chớ dân tui nói tiếng dể nghe nhứt vùng khu 5 này chớ còn ai dzô? Xích ra phía cánh bắc là có dân hàng xóm nói "xe đạp" là "xe độp" "bánh ram" thành "bánh rôm" ai nghe mà thủng thì tui dzái là sư phụ liền! 
Uấy dzô để thư thư tui kể chiện dzô Sài Goòng gặp cái thằng cù lần dễ sợ! Tui dzô công ty hỏi thăm thèng cháu tui tên là Tứng quơ nó ở An Nhơn. Tui nói mà nó tai lòi năm sáu lần hỏi tới hỏi lui bắt mệt! Rầu nó còn hỏi: Chớ có phải anh "Tuấn" không? Cái thèng! Tứng dzí Tuấn là mấy thứ quơ tui nói dzẩy hông à! Nó lại hỏi: Chớ cơ quan này có 5 6 anh Tuấn anh hỏi ai? Tui nói: nó nói tui nó bỏ vợ! Dzẩy là nó biểu: Ở đây không có ai bỏ vợ! Tui nói: Thèng Tứng nó nói tui nó bỏ vợ theo ca bữa nay hổng ca nó na chú? Cái thèng quỉ đó nó nhe răng cười bắt ghét nó bỉu: À anh Tuấn bảo vệ! Đồ wuỉ gì đâu nhìu chiện! Ăn nói láp dáp khó ưa hỏi tới hỏi lui làm bê chiện của tui cả buổi!
Thâu tui phe tiếng quơ tui chút xíu cho bà con xứ nẫu có dzìa ghé qua đọc chơi! H..e...é!
CU NẪU

Dân xứ Nẫu.

Tiếng Nẫu hay chứ đâu mà khó nghe dữ vậy nè? Không phải người cùng quê chắc đọc xong phát ngộp luôn quá.