Chặn Facebook - VNPT lại làm trò củ chuối!

Facebook lại tiếp tục bị chặn vào hôm nay! Những ai dùng đường truyền của VNPT đều không vào được mạng dù là thay đổi DNS hay sử dụng proxy!
Có thực là không thể truy cập vào facebook hay không?
Thực may khi mình đã kết nối facebook với tài khoản Yahoo mail có thể cập nhật trên wall những thông tin của bạn bè. Vậy là làm luôn phép thử để vào tài khoản Na Tra của mình!
Viết xong gửi lên click chia sẻ trên cả Yahoo và Facebook thì thấy hiện ra tài khoản Lãng tử Trần trên Yahoo và NaTra trên thông báo facebook.
Một số dùng đường truyền của FPT thông báo vẫn vào Facebook vô tư! Và mình có thể đọc được những cập nhật trên facebook bằng tài khoản Yahoo mail!
Mới thấy các vị quản lý thông tin của VNPT làm trò củ chuối quá! Không lẽ chặn luôn Yahoo Mail?
Hài cứ quản không được là chặn! Chán cái cung cách quản lí nửa vời như vậy!