Blog thành nơi chém gió

Blog thành nơi chém gió
Nơi bàn chính trị sa-lon
Nhiều vị bo bo giữ túi
Lên blog lại đại ngôn

Giá thương miền Trung lũ lụt
Lỡ ở kinh thành Thăng Long
Nhân kỉ niệm ngàn năm tuổi
Thiếu chi cách tỏ tấm lòng?

Pháo nổ rồi đừng mua lại
Còn bao nhiêu dùng bấy nhiêu
Tiền ấy đem dùng cứu trợ
Ích nước lợi dân hơn nhiều!

Đại lễ nghìn năm văn hiến
Kết hợp cứu trợ thiên tai
Thuận lòng dân yên việc nước
Ai làm thế mới là tài!

Tranh thủ cũng vào chém gió
To mồm buôn chuyện mà chơi
Bà con có vào góp chuyện
Đừng chém em đau bỏ đời!

tranlangtu

Sao lưu website

Thật may khi chủ trang mở cửa cho anh em lấy tư liệu! tranlangtu đã sao lưu toàn bộ website không mất bài nào nhờ chương trình WinHTTrack (chép từ trên mạng xuống). Chỉ cần cài đặt chương trình vào máy sau đó đánh đường dẫn là có thể sao lưu toàn bộ bài viết hình ảnh cũng như comment trên vnweblogs dễ dàng. Xin chia sẻ với bà con!