Ông uống bà khen!

Cái sự ngày nay nhiều ông bị yếu cái đó! Nên cần có nhiều phương bổ dưỡng để phục vụ các bà. Từ chuyện ăn món dê để được "phừng phừng như dê" đã xưa như trái đất cho đến món "súng đạn" của các con vật luôn là món hảo của các ông bây giờ là cái sự uống!
thitcay
Bản Lão Tà từng đối tửu cùng nhiều hảo tửu đồ tự dưng thấy các bác nhà ta sau chầu túy lúy là thể nào cũng bưng ra vài thẩu khoe món... ông uống bà khen. Hôm nay giới thiệu hai thẩu rượu đặc chủng (mà dường như với Lão Tà thì chưa cần hoặc không hạp lắm! Bởi Lão Tà ta chỉ khoái Bàu Đá nếp thứ thiệt hoặc loại rượu trắng đại ca ta tự chưng cất - từng được đem đến đêm đấu tửu nhưng cuối cùng không cho đám trọc tửu đồ ở đó uống ly nào sất vì...không xứng! ).
Để quay lại chủ đề ÔNG UỐNG BÀ KHEN xin giới thiệu bộ "súng đạn: thứ nhất: ngâm từ 3 bộ của SƯ PHỤ 35:
Ông uống bà khen!
Và bộ súng đạn thứ hai ngâm duy nhất đồ nghề của BÒ BIỂN:
Ông uống bà khen!
Theo lời chủ nhân quảng cáo: uống vô là công dụng tức thì hơn cả thứ rượu Từ Hi Thái Hậu của Yamaha tiên sinh! Mà Lão Tà ta hôm đó uống xong về ngủ thẳng một giấc tới sáng chẳng thấy ...cục cựa gì! Có lẽ do uống trước đó 1 lít Bàu Đá rượu trắng nếp Gia Lai và khoảng nửa bình rượu ngô Tây Bắc!

Kon Tum

Ông uống bà khen

Trông hai hủ rựa mà dễ sợ. Cỡ tuổi tôi "25" uống vào bà chê luôn. !!!!!!!!! ????????

Lão Nông

Có hiệu quả không ? nếu hiệu quả thì cũng ham đấy nhưng LN lại ngại mang tiếng " già rồi còn đánh trống bỏi "???

Lão Nông

Ồ Thèm lắm nhưng chưa bao giờ có mà uống nói ra thì ngại " già còn đánh trống bỏi" Lãng tử à

Lãng tử

Hân hạnh đón tiếp Lão Nông ghé thăm tệ xá! Mong một ngày nào đó mời Lão Nông chén rượu ngon của Lãng Tử. Hẹn sẽ cung cấp cho Lão Nông một số bài thơ chữ Hán độc chiêu! (hỏi nhỏ: Lão Nông đã phải uống rượu ngâm "súng đạn" chưa nhỉ? Hì hì!)

Lão Nông

Chào bạn lãng Tử Lão Nông đây cho Lão xin chén rượu nha ?

Chánh-trạch

-Rượu thật rượu giả chỉ là luận điệu của đám trọc tửu.Lãng tử chỉ giáo giúp phải
lấy NẾP làng nào để có được thứ MỶ TỬU mà đám troc đồ O xứng được uống
(hẳn nhiên phải có nước tốt và người nấu tôt) .Theo Mình chỉ có nhửng thứ rượu O đáng uống chứ O có nhửng con người không đáng mời.