Má quơi! NHạc ĐẠI ÂM BINH!

ĐẠI LÂM LINH - ĐẠI ÂM BINH
(Cảm tác sau khi nghe Cây nữ tu)
Trời đất quỷ thần quơi!
Live show BÀI HÁT VIỆT
Đại Lâm Linh quái kiệt
Hát nghe vãi linh hồn!


Có một em đầu tròn
Hú lên nghe rùng rợn
Nhạc thì nghe chờn chợn
Như địa ngục âm ty

Em nghe chẳng hiểu chi
Tu đạo gì không biết?
Hát mà như rên xiết
Gào giống mấy con điên

Từa tựa "Imagine"*
Nghe kỹ thì không phải
Thì ra là nhạc nhái
Mượn màu nhạc cách tân

May mà chưa tâm thần
Bàng hoàng nghe hết nhạc
Tưởng mình từ cõi khác
May còn sống trở về
CỬ NGÔNG
* Tên một bài "Rock điên" lừng danh!

Phạm Ngọc Yến

Không phải là những bà hàng cá đang chưởi nhau mà là những con điên đang lúc lên cơn.
Nghệ thuật là như thế ư?!