Cái này cũng gọi là thơ nhẩy?

Úm ba la ba la!
Vừng ơi mở cửa ra!
Ba xị đế lai rai rồi vọt miệng.
Muốn khôn thì phải biết giữ mồm!

Áp lực vô hình nặng như đá đeo
Chợt thèm lông rông phố xá!
Thèm là ta là ta
Như hồi cởi truồng tắm mưa cười như nắc nẻ
Chẳng cần bụm tay xấu hổ làm gì!

Ám ảnh câu thần chú
Ta mơ học trường phù thủy
Đọc lên tan biến những bèo bọt luẩn quẩn bềnh bồng
Muốn thét lên một tiếng
BẢN NGÃ VƯỢT SIÊU NGÃ!
Lại bật cười vớ vẩn Freud ơi!
Cứ luẩn quẩn VÔ THỨC tức là NGỦ
Làm thơ tán tỉnh nhau chỉ tội nợ đời!

Ra đường gặp nhau tha hồ í ới!
Đừng gọi ta Lãng Tử hay Cử Ngông
Phù phiếm những trò dung dăng dung dẻ
Một mai rồi cũng phiêu bồng!