Lá mặt lá trái...

Cũng gọi thi nhân cũng có thơ
Rêu xanh ngày nhạt có đâu ngờ
Ly bia bạn hữu cầm lơ láo
Điện thoại gian hùng ngó ất ơ
Chữ ký run run chưa ráo mực
Miệng mồm xoen xoét mãi còn dơ
Mới hay bạc tóc còn hai mặt
Có xứng thi nhân có xứng thơ?

Trần Lãng tử

II
Cứ ngỡ thơ hay người cũng hay
Ngờ đâu chữ nghĩa oái oăm thay
Khóc thơ nhễu nhão đôi dòng dãi
Cười lão lem nhem cái mặt dày
Bỏ bạn văn chương câu nghĩa khí
Tìm nơi dơi chuột thói thày lay
Làm người khó lắm cha ông dạy
Trơ tráo làm sao ở đất này?

NMQ

Thư

Đọc bài thơ quá đau lòng
Làm người nào dễ giữa trần
Mai kia mốt nọ họp mặt
Biết chui chỗ nào...nhục vinh !

Nguyễn Văn Tài

Gửi a. TLT

Mới hay bạc tóc còn hai mặt
Có xứng thi nhân có xứng thơ?
Đúng là câu hỏi khó ! Đã là... LÃNG TỬ thì lúc nào mà không ...TIẾU và NGẠO chốn giang hồ ! Tình cờ lúc dạo vườn thơ. Ghé thăm anh. Chúc vui khỏe.