Mừng cá mập sa lưới

Núp lén hung hăng cắn trộm người
Lưới trời lồng lộng lắm mi ơi
Từ nay biển lại xanh êm ả
Các bé chân dài thỏa sức bơi!


Tớ lười nên tớ chẳng ham bơi
Hàm sắc đớp nhằm khéo mất toi...
Cá mập rồi đời mừng hết lớn
Rút vây làm chả nướng ăn chơi!

camap