SMS vô tính!

Sang xuân tin nhắn nhận nhiều
Trả lời không xuể bao nhiêu là phiền!
Anh em nội ngoại dưới trên
Bao nhiêu lời chúc soạn tin hết ngày
Nhắn qua nhắn lại mỏi tay
Có tin soạn sẵn gửi ngay bấm liền
Gửi đi lòng vẫn chẳng yên
Một ngàn lời chúc quen quen nhẹ hều!
Thôi thì...tiết kiệm chi tiêu
Tin vô tính cũng bấy nhiêu thôi mà
Những lời ai gửi chúc ta
Coi như chúc lại gọi là giống nhau!
Chỗ nào nghĩa nặng tình sâu
Nghĩ ra lời chúc bạc đầu như chơi
Nôm na năm mới mấy lời
Thay cho lời chúc mọi người an khang!

Bush26Barbara

reply

Usually university students don t like the analytical essay writing however they still must show their essays writing technique! Thus some custom term paper writing service will be a perfect helper for term papers writing.

Nguyên Hùng

TLT

Nôm na năm mới mấy lời
Thay cho lời chúc mọi người an khang!

___________
Tiếp lời cũng có vài hàng
Cám ơn Lãng Tử vẽ đàng cho nai
Nỗi niềm ai cũng như ai
Nói ra không dễ đành... xài lời hay
Tiện đây chúc Cử năm nay
Dồi dào tài lộc đủ đầy yêu thượng.