Giả và thật!

Có những vần thơ giả
Đọc lên thấy rùng mình
Có những con người giả
Càng hiểu càng thấy khinh!

Gặp nhau cười giả lả
Sợ sự thật mất lòng
Sống lâu trong cái giả
Mình có còn thật không?

Sự thật là sự thật
Dù khéo léo lọc lừa
Tính toán gì được mất?
Ham hố gì hơn thua?

Chẳng cần sống a dua
Chẳng tham lam quyền lực
Danh lợi - trò bán mua...
Chen chân chi cho nhục?

trongbao

Đúng vậy:
Cuộc đời lắm thứ giả
Trông thấy thật là buồn!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','s9jmpkgqt6r7l3h74gn1es48t4','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 13:18:39','/a209011/gia-va-that.html')