Lão Tà tái xuất giang hồ!

Lão Tà tái xuất giang hồ
Thị phi lão cứ hô hô mà cười
Đời còn lắm lũ đười ươi
Thì ta vẫn cứ cười chơi ngại gì!
Buồn ừ thì cứ vô vi
Vui lại góp tiếng cười khì ngạo chơi
Văn chương tự ngẫm kém người
Thì thôi ta góp tiếng cười cho vui!