Viếng Nguyễn Trung Bình

(VIẾNG MỘT NGƯỜI BẠN CHƯA TỪNG GẶP MẶT)
Ừ! thôi chết trẻ có gì
Dẫu sao thì số tử vi định rồi
Ừ! Thì ông đi trước tôi
Thôi thì thôi cũng một đời tài hoa
Rồi thì đau xót cũng qua
Rồi thì về cõi Ta Bà mà thôi!
Dẫu sao cũng trọn một đời
Ra đi với một nụ cười chào nhau
Ừ! Còn gì đến mai sau
Ngậm ngùi xin tiễn đưa nhau một lời
Tôi còn một năm nữa thôi
(Ấy là theo phán trong lời Tử vi)
Nhẹ nhàng rũ gót ra đi
Đời là thế có việc chi mà buồn!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','nb7ubssubvnsirr3o8lgor56i3','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 14:00:44','/a203299/vieng-nguyen-trung-binh.html')