Tại vì to miệng...

"Hỡi ôi! đau xót quá chừng
Thụt dầu chuyện ấy giá đừng xảy ra!
Thì yên ấm cả trường ta
Có đâu chuyện phải xé ra to đùng!"
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Sếp lau ráo hoảnh cả mừng từ đây
Không ai kiện cáo đỡ rầy
Năm người biểu quyết một thầy ra đi!
Mười năm quân tử mà chi!
Ba năm chuyện cũ còn ghi trong lòng
Thôi thì cứ mượn phép công
Mượn oai tập thể mà không hại gì!
***
Mới hay trùng hợp lạ kỳ
Tại vì to miệng nhiều khi cũng phiền
Muốn ngồi ghế sếp cho yên
Phải phòng kiện cáo ở liền bên ta
Khá khen cho sếp lo xa
Cái gai trước mắt quẳng xa tức thì
Kệ cho thiên hạ nói gì
Chống ta ta quyết tâm đì tới nơi!
***
Tưởng rằng chuyện nhỏ ai ơi
Chiêu dùng phép nước khối người học nhau
Hội B. trước trường L. sau
Ngẫm ra bản chất giống nhau: lạm quyền!

GXT

Buồn!!!

Tỉnh B. trước trường L. sau
Ngẫm ra bản chất giống nhau: lạm quyền!

------
Trần Lãng Tử khéo liệu mồm
Môi trường giáo dục ồm xòm bẩn dơ
Kẻ ngay đừng có nằm mơ
Mười năm còn nợ huống hồ ba năm
Đốc Minh học sách ...quê nhà
Kết liên Hiệu Phiệt thẳng tay diệt Bình
Buồn thay giáo dục đất mình
Miệng la nhân nghĩa ruột ình dao găm
Tiền quyền che lấp cái nhân
Còn đâu cái lễ khổ thân con mình
Mịt mù đạo đức nhân sinh...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','0odrjotluidpk5di8l0g860pe7','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 13:20:09','/a202347/tai-vi-to-mieng.html')