Bạn tôi!


(Tặng anh L.H.L)
Bạn tôi râu tóc đã đời
Vui thì viết buồn thì chơi tội gì!
Buông cần gã chẳng câu chi
Dăm con cá lẻ nhâm nhi tháng ngày!