Bạn tôi!


(Tặng anh L.H.L)
Bạn tôi râu tóc đã đời
Vui thì viết buồn thì chơi tội gì!
Buông cần gã chẳng câu chi
Dăm con cá lẻ nhâm nhi tháng ngày!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','im70lnr9v5p2c9o3ic6dgpeso2','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-16 11:21:56','/a199147/ban-toi.html')