Ai bẩu người Mẽo ngu? Coi thì biết!

Mới sục ra cái này trên mạng YouTube chết cười vì những câu trả lời không thể ngu hơn! Cha mẹ ơi không khéo vụ này nên làm ở Việt Nam bảo đảm còn nhiều chuyện đáng xem!
NÀO! COI MẤY CHÚ MẼO NGỐ!

Lệnh Hồ Xung

Gửi THN

Công nhận thám tử lùng sục được câu chuyện vui nghe là cười vỡ bụng.Đúng thật Văn minh kiểu Mẽo