Chuyện ngậm ngùi...

   Chuồn chuồn bay thấp thì... cao
   Bay cao thì ...thấp bay vào...thì ra!
                     (ĐỒNG...RAO)

Hết chuyện buồn hết chuyện vui
Bây giờ đến chuyện ngậm ngùi thở than
Văn chương là chốn cao sang
Bỗng dưng lắm chuyện bàng hoàng thị phi
Danh mà chi lợi mà chi
Đến khi thất thế còn gì mang theo
Dăm ba câu chữ bọt bèo
Tiếc thương gì một vương triều tan hoang
Mơ làm vua chốn Tao đàn
Xung quanh nguyên súy một dàn xướng ca
Nhìn ra bốn mặt sơn hà
Quạnh hiu con nhạn la đà kêu thương
Ầm ầm sóng cuộn đại dương
Bão giông dâu bể văn chương cạn nguồn
Buồn đi tìm tổ chuồn chuồn
Chuồn chuồn lượn chuồn chuồn buồn chuồn bay!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','s4babrkj5v30o3k39m2jffeea1','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 14:34:02','/a190649/chuyen-ngam-ngui.html')