Chuyện buồn Đất Võ

Chuyện buồn đất võ kéo dài
Tại anh tại ả tại ai bây giờ...?
Sao không sống đúng người thơ
Học đâu sáu mặt thò lò đảo điên?
Mải mê chi giữ chức quyền
Tâm ma trỗi lại giả hiền như nai
Không chờ Đại hội công khai
Mắc chi lại giở chiêu bài đâm ngang
Bây giờ chuyện đã rõ ràng
Tham quyền cố vị chàng ràng không đi
Anh em tới hội lạ kỳ
Hỏi ra mới biết ở lì kiện trên
Đã từng vang vọng tuổi tên
Trưng ra cả mớ chức quyền làm cao
Mất chức thì đã làm sao?
Đã là thi sĩ chỗ nào chẳng thơ?
Vậy mà tiếc ngẩn tiếc ngơ
Ngồi lì một chỗ đợi chờ chi đây?
Chống quyết định cứ bầy hầy
Phản đòn quyết liệt một tay chống trời
Tráo trơ bản tính khó dời
Ghê thay mà cũng ngậm ngùi thay cho...
Mình đừng hủy diệt cơ đồ
Mình đừng đánh đắm con đò văn chương
Bây giờ kẻ ghét người thương
Vẫn còn mơ mộng con đường vinh thăng!
Bạn văn khuyên nhủ một lần
Nghe ra thì tốt không cần thì thôi
Văn chương ghét kẻ đãi bôi
Bề ngoài tuân lệnh trong nhồi gươm đao
Đừng vì mình quá tự cao
Kỷ cương phép nước chống sao được trời?
Nôm na xin góp mấy lời
Sống sao cho xứng con người văn chương!

LHL

người thường tân thủ lệnh trên
riêng ta hùng cứ nhờ phên giậu nhiều
cứ hào sảng cứ rong rêu
thò lò sáu mặt cũng liều một phen
cũng còn đánh lận con đen
mặc cho đời gọi nhỏ nhen gian... hèn
mặc bia miệng tiếng chê khen
hươngg sen cũng tự bùn đen thôi mà
kể từ thành yêu thành ma
cũng khua rổn rảng thi ca làm đầu
Nhạc Bất Quần ngu hơi lâu
Quân tử kiếm... ta đã làu làu thông
bất độc là bất anh hùng
nếu độc không thắng ta khùng ta... trơ
trên quen mềm mềm vỏ dưa
ta liều làm cái vỏ dừa xem sao
chuyện vui hơn chuyện tầm phào
đất võ có một anhh hào mừng thay!

tranlangtu

Lệnh Hồ Xung
Điền Bá Quang
Tiếu Ngạo giang hồ
Trỗi khúc ca vang!
Xừ xang hề! Danh môn chánh phái
Cống liu hề! Tả đạo bàng môn
Thà cứ tiêu dao khoái hoạt
Còn hơn xưng bá tranh hùng
Kìa là Nhạc Bất Quần mạo xưng Quân tử kiếm
Nọ là Lâm Bình Chi mơ kiếm phổ Tịch Tà
Lộng giả thành chân
Mưu ma chước quỷ
Ô hô! Thành trò cười cho thiên hạ rủa kẻ mặt dày
Ai tai! Biến kỷ cương của Nhà nước thành trò đùa giỡn
Thôi thì kệ những kẻ ham chức ham quyền ham danh ham ghế
Hãy cùng nhau chúng mình đối tửu đối thi đối ẩm đối ca
Nhìn xem trời đất bao la
Cùng nhau tiếu ngạo giao hòa một phen!

kim

Điền Bá Quang

Này chàng hiệp sĩ- Lệnh Hồ
Ta là Điền Bá Quang chờ bạn đây!
Cùng ta đấu rượu cuối ngày
Hãy quên đi cái...mặt dày đó đi.

Lệnh Hồ Xung

Cùng Cười Nhé

Làng Thơ có gã mặt dày
T.... M... tên gọi danh đầy vết nhơ.
(tập làm thơ để vui với Tiếu Ngạo Giang hồ )

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','9a0h399lsn2qt2onqbm9r0drc5','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 13:32:27','/a188207/chuyen-buon-dat-vo.html')