Thơ tớ dịch sang tiếng Anh! Sang trọng thế!

Hehe! Tình hình là tình cờ tớ vào vọc mạng nắm cố anh chàng Google dịch thuật nguyên các website để dịch thử sang tiếng Anh! Và kết quả là có một website dịch thuật trang thơ của tớ ra tiếng Anh nhanh như chớp! Kiểu này các nhà dịch thuật (hơ hơ không phải...dịch giả) có cơ thất nghiệp như chơi!
Đọc lướt thử thấy những đoạn mình viết theo cấu trúc thông thường thì đọc còn tương đối  dễ hiểu nhưng đến câu nào mình viết theo kiểu thơ thì cu cậu máy này dịch ...hổng nổi! Vui nhất là những khi thằng máy dịch này dịch luôn cả...tên riêng!
Chẳng hạn:
Bài hát cho Em dịch thành "Song for children" (Những bài hát cho trẻ em)
Hẹn với Thơ dịch thành "Hen with poetry" (potay.com!)
Anh sẽ hát dịch thành "He will sing" (Anh ấy sẽ hát)...
Đúng là "Dịch là phản!"! Google dịch như một gã xỏ lá chính hiệu! Hơ hơ méo mó có hơn không! Biết đâu nhờ thế mà mình tức vì nó dịch đểu quyết tâm dịch lại cho chuẩn hơn có khi mai mốt đạt được ước nguyện hiểu tiếng Anh nhuyễn như cháo! Phen này không khéo mình cũng sắp thành dịch giả! Ít ra cũng...tử tế hơn chú Google này!
google-dich
Ai muốn dịch đểu cứ vào trang này mà vọc:
http://translate.google.com.vn/#
CÒN ĐÂY LÀ NỘI DUNG BÀI VIẾT NÀY DỊCH SANG TIẾNG ... GOOGLE :
Hehe! Tình hình là tình cờ tớ vào vọc mạng nắm cố anh chàng Google dịch thuật nguyên các website để dịch thử sang tiếng Anh! I accidentally situation is to build the network try to understand the guy Google translation resources to translate the website into English test! Và kết quả là có một website dịch thuật trang thơ của tớ ra tiếng Anh nhanh như chớp! And the result is a Web page translation into English poetry of the servants as fast as lightning! Kiểu này các nhà dịch thuật (hơ hơ không phải...dịch giả) có cơ thất nghiệp như chơi! The translation of this kind (they them not the translators ...) can play as the unemployed!
Đọc lướt thử thấy những đoạn mình viết theo cấu trúc thông thường thì đọc còn tương đối  dễ hiểu nhưng đến câu nào mình viết theo kiểu thơ thì cu cậu máy này dịch ...hổng nổi! Browse tests see the article in its structure usually read relatively easy to understand but to question what his writing style the poem was his service ... this machine known bug! Vui nhất là những khi thằng máy dịch này dịch luôn cả...tên riêng! Fun is when the service elevator service is always the ... names!
Chẳng hạn: Example:
Bài hát cho Em dịch thành "Song for children" (Những bài hát cho trẻ em) Songs for You translated into "Song for Children" (songs for children)
Hẹn với Thơ dịch thành "Hen with poetry" (potay.com!) Poetry translated into an appointment with "Hen with poetry" (potay.com!)
Anh sẽ hát dịch thành "He will sing" (Anh ấy sẽ hát)... He will sing translated into "He will sing" (He will sing) ...
Đúng là "Dịch là phản!"! It is true that "Service is the feedback!"! Google dịch như một gã xỏ lá chính hiệu! Google as a genuine guy leaves floss! Hơ hơ méo mó có hơn không! Hơ them without distortion over! Biết đâu nhờ thế mà mình tức vì nó dịch đểu quyết tâm dịch lại cho chuẩn hơn có khi mai mốt đạt được ước nguyện hiểu tiếng Anh nhuyễn như cháo! Thus you know where their news service as it regularly the service center for more standard with the desire to achieve tomorrow understand English fine as porridge! Phen này không khéo mình cũng sắp thành dịch giả! Alum this fall is going into his translator! Ít ra cũng...tử tế hơn chú Google này! At least as worse than death ... Google this comment!

tranlangtu

He he Bọ qua nhà ngâm cứu rồi đưa truyện lên cho Google dịch! Không khéo dịch xong thì bà con lăn đùng mắt trợn ngược vì đọc Bọ! Mà không khéo lại thành truyện hậu hiện đại tân hình thức chi chi nỏ biết!

vinhnq

Phát hiện thú vị đây. Rất lạ. He he

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','067sbe4jebfia2mcaj57h9vdb1','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 13:18:42','/a183599/tho-to-dich-sang-tieng-anh-sang-trong-the.html')