Vịnh cái ghế

Cái ghế có tội tình chi
Mà bao nhiêu kẻ ôm ghì ghế ơi!
Khư khư giữ ghế chẳng rời
Được ngồi ghế oách hơn trời hay sao?
Hay nhờ ghế hoá phong bao
Hay nhờ ghế để vơ vào lợi riêng?
Hay nhờ ghế có đặc quyền
Hay nhờ ghế có thêm tiền lót tay?
Mặc thây ghế yếu lung lay
Một ngày còn ghế một ngày mừng vui
Tội thân cái ghế ngậm ngùi
Cả đời phơi mặt ngửi mùi lợi danh.

CỬ NGÔNG

LHL

"Một ngày còn ghế một ngày mừng vui" Lãng tử ơi kẻ sống lãng tử sao còn thấy cái dzụ "ghế" chính xác thế? Ơ hơ nói như Lãng chẳng lẽ không còn ghế là không sống được ư là buồn khổ suốt đời ư? Tớ không tin. "Ở bầu thì tròn ở ống thì dài" không có ghế ta cứ ngồi xổm vẫn ăn vẫn uống được tớ có cái ghế đẩu ở nhà nước lụt cuốn trôi mất tớ vẫn vui đấy bã xã sắm cho cái ghế nhựa hà hà... Ghế nhựa rẻ lắm nghe nói có vài chục ngàn một cái.

tranlangtu

Tội thân cái ghế ngậm ngùi
Cả đời phơi mặt ngửi mùi lợi danh.
Cám ơn một bài thơ đầy chất ngụ ngôn của anh. Đúng là cái ghế không có tội. Chỉ người ngồi lên nó chưa sống đẹp mà thôi.
------
Cảm ơn bạn quý ghé qua
Thương cho ghế bị người ta giữ chằng!

catbien

Tội thân cái ghế

Tội thân cái ghế ngậm ngùi
Cả đời phơi mặt ngửi mùi lợi danh.
Cám ơn một bài thơ đầy chất ngụ ngôn của anh. Đúng là cái ghế không có tội. Chỉ người ngồi lên nó chưa sống đẹp mà thôi.