Về nhà!

Lâu nay bỏ cửa vắng nhà
Chủ nhân mải bận chơi xa chưa về
dichoi
Ra ngoài lớ ngớ nhà quê
Cái gì cũng đẹp cũng mê cũng thèm
genting
Hàng nhiều đồ đẹp chỉ xem
Ngặt tiền không có để đem về nhà

Rong chơi bõ chuyến đi xa
Gạt qua những chuyện ngầy ngà bực thân

Cười vui sảng khoái tinh thần
Ngắm bao cảnh lạ muôn phần đẹp tươi

Đã đời một chuyến rong chơi
Quê nhà hạ cánh mừng ơi là mừng!