Hehe đi chơi thôi!

Mấy hôm nay mỏ o nhiều quá bị mấy ông anh hăm doạ sợ vãi linh hồn! Thôi thì chuồn đi chơi kệ thiên hạ! Lãng tử em sợ các bác quá! Nhất là bác gì buôn đồ cổ nhắn tin hằm hè! Mà em gọi lại thì tịt mít chẳng dám bắt máy! Có bác lại bảo em: bây giờ mang rượu uống thi cãi nhau ngon thì đánh nhau em vốn dát lắm! Có bác thì xông lên tận nhà làm thằng con em tưởng chuyện gì mặt mày tái mét! Em sợ quá em chuồn em đi chơi! Các bác ở lại mạnh khoẻ nhé!