Văn nghệ ngâm khúc!

Xưa có một mái nhà văn nghệ
Anh em về vui vẻ hân hoan
Văn chương hoạ nhạc luận bàn
Nụ cười tiếng hát chứa chan ân tình
Bỗng đâu chuyện thình lình biến đổi
Anh em "dzìa dzí hậu" hoang mang
Một toà song kiếm dọc ngang
Một nhà lừng lẫy danh vang khắp vùng
Thoạt tiên có thần đồng xuất hiện
Giải đứng đầu nhân tiện trao tay
Sách in chất ngất tầng mây
Nhận tiền lủ khủ đủ xây cái nhà!
Chuyện vỡ lở Hội ta ê mặt
Uổng bao công tô trét bấy nay
Anh em góp ý đúng sai
Làm thinh "măng phú"* ngoài tai tảng lờ!
Ghét trung thực cậy nhờ gian nịnh
Giả điều tra quyết đánh người ngay
Kéo bè kết cánh ra tay
Sáng đi thực tế chiều mày biết tao!
Anh em cứ nghêu ngao sóng nước
Có hay chi mưu chước đặt bày
Lòng còn ngây ngất thơ bay
Ông chìa quyết định liền tay khai trừ!
Quyền hội viên coi như chẳng có
Ông xuất chiêu có đỡ đằng trời!
Lo về cất bút chôn lời
Ngo nghoe chống đỡ ông chơi tới cùng!
Chi hội chớ lùng bùng lắm chuyện
Họp hành chi vạ miệng chết toi!
Ai dzìa xứ Nẫu mà coi
Hội ta có kẻ che trời một tay!
Mong một ngày thanh thiên bạch nhật
Sự rõ ràng giả - thật đúng - sai
Anh em văn nghệ sum vầy
Trời trong mây tạnh vắng bầy quạ đen.
TỪ CÔNG
* "măng phú": câu cửa miệng của sư Tăng Phú trong SỐ ĐỎ nghĩa là "cóc cần"!

nguyencuc

hôm nay nhân ngày đẹp trời: Cúc tớ ghé nhà bạn TLT làm quen tý ty. Chưa biết chủ nhà bao nhiêu tuổi nhưng vẫn mạo muội xưng hô vô tư thế có gì không phải thì chủ nhà thông cảm cho Cúc nhé^^

tranlangtu

Cảm ơn vantiensinh

Văn tiên sinh ghé chơi dừng bước
Hay chuyện này gửi một lời thăm
Cảm ơn tình nghĩa bạn văn
Nói lời chia sẻ vô vàn quý nhau!

vantiensinh

Chuyện thế sự xưa nay vẫn thế
Muốn đá xe há dễ được sao
Thôi thì phó mặc trời cao
Bạn bè chia xẻ nỗi đau là mừng...

Hì hì. Thấy bài thơ anh hay quá mạo muội vài câu. Chúc anh vui.