Hú hồn Cua Đồng!

Hú hồn cho gã Cua đồng
Tưởng đâu viết sách mắc vòng oan khiên
Thanh Chung Nữu Ước than phiền
Cua ta tức tốc vào liền xem sao
Hoá ra là lỗi nhà nào
Khiến cho bạn đọc cồn cào không yên
Đọc đang đến chỗ lên tiên
Tình còn dang dở lỡ ghiền...ngẩn ngơ
May mà bờ lốc bờ lơ
Thông tin nhanh chóng giải ngờ nỗi oan
Cua đồng về sướng râm ran
Bò lui bò tới bò ngang mấy lần
Thanh Chung sốt suột bần thần
Chờ đổi sách để biết mần ra răng?
Mong đừng chú Cuội cung trăng
Hoan nghênh xuất bản làm ăn đàng hoàng!
(http://guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/170162 )

Nguyên Hùng

Trần Lãng Tử

Câu chuyện về sách "thiếu tay" của Thanh Chung quả là thêm phần thú vị vì người mua sách và người viết sách đều là dân bloggers cả.
Qua vụ này gã Cua Đồng chỉ có lãi chứ không lỗ.

Cám ơn thông tin của TLT.