Vào đây nhắn nhủ

Rượu mang ra gần cạn
Anh em dự trại hôm nào rảnh thì liên lạc với Lãng tử làm một bữa hội ngộ sơ sơ (uống nhiều sợ thi không nổi)

DD

Tổng đàn Hắc Mộc Nhai đang có chuyện nhờ bác gấp. Ghé qua nhé! hihihi