Ngon - Bổ - Rẻ ...

Theo đúng phương châm Ngon - Bổ - Rẻ Lão Tà sau khi ngưng luyện công lực bằng cồn tỏi Tây Tạng đâm ra thèm uống sữa! Nhưng sữa uống không thì nhạt miệng phải kèm cà phê. Mà hồi giờ gout của Lão Tà lại là cà phê đen! Thế mới phiền!
Tự dưng nghĩ ra sáng kiến hoà sữa trong hộp sữa tươi không đường vinamilk vào với gói cà phê Net Vina. Thế là có ngay một hỗn hợp sữa cà phê. Ngon gấp mấy lần bạc xỉu quán xá (vốn dĩ pha từ sữa hộp và cà phê sái mà bà con cứ è cổ trả tiền vô lý!) thậm chí ngon hơn cả ca cao sưẫá ngoài tiệm. Vừa thơm vừa mát vừa bổ vừa rẻ! Bà con không tin à? Cứ thử coi! Không mất quá 1 phút chế biến là có ngay ly sữa cà phê cực ngon! Chẹp chẹp!