Quán Phở 264 Phan Bội Châu

He he lần này quay lại quán phở 264 vào buổi tối có khách đàng hoàng! Bà con vào kêu bún chả nem rán còn mình thì xơi một tô phở to tú hụ!