Lão Tà về lại Quy Nhơn

Lão Tà về lại Quy Nhơn
Chẳng thèm lãng tử. hiền hơn mọi ngày
Bạn bè chiến hữu lai rai
Nghe thêm vài chuyện bi hài làng Văn
Đang vui hổng lẽ cằn nhằn
Thôi thì để đó tạm dằn ít hôm
Góp thêm vài chuyện lôm côm
Chừng nào rảnh góp cho xôm bốc-lờ
Bây giờ chẳng muốn làm thơ
Bạn bè hú lại lò dò đi chơi
Vở bài ráng soạn xong xuôi
Ai kêu tôi đó? Có tôi ới liền!

Lão Tà

Cớ gì cụ Giáp thở than
Càng nhiều bài vở lại càng lắm đô
Bài ra thì có tiền vô
Gặp nhau ta lại "dzô... dzô" đừng...hò!
Cụ ơi thôi chớ đoán mò
Lão Tà chừng nớ nhằm nhò chi đâu!
Về nhà với vợ phờ râu
Mai này hổng có lâu lâu lại...thèm!

Cụ Giáp

Lão Tà về lại Quy Nhơn
Chắc là hết ngứa chẳng còn gãi dai (dái)
Hôm nào rảnh rỗi lai rai
Sẽ mời lão đến làm vài chục ve
Tớ giờ chưa được nghỉ lê (lễ)
Vẫn còn làm việc đến khuya mới tàn.