Clip: Tiểu Tử Tà luyện công!

   Tiểu Tử Tà một hôm quyết chí tầm sư học đạol uyện công phu. Hắn được Lão Tà dẫn vào xứ Phù Ly lặn lội tới nơi trước kia là Hoả Diệm Sơn Tiểu Tử Tà thích chí tha thẩn dọc theo những nơi khói còn bốc lên nghi ngút. Bài luyện công đầu tiên của Tiểu Tử Tà là ngâm chân vào nguồn nhiệt lưu tại Hội Vân tuyền để xương cốt cứng cáp. Sau đó Tiểu Tử Tà xuôi theo dòng nước chợt phát hiện một Lão Bà Bà hành tung bí ẩn...
    Tiểu Tử Tà đoán có khi đó là Thiết Phiến công chúa tức Bà La Sát phu nhân của Ngưu Ma Vương. Mừng quá hắn tới khấu kiến Lão Bà Bà xin thu nhận làm đệ tử. Và ngay lập tức đệ tử Tiểu Tư Tà đã được truyền cho một công phu đặc dị. Muốn biết công phu ấy thế nào xin xem clip sẽ rõ!