Tôi là công nhân

Tôi tự hào từng là công nhân
Không hổ thẹn từng giọt mồ hôi đã đổ
Mười sáu năm đã qua đi
Tôi vẫn là người công nhân như thuở đó
Lao động trên công trường văn học lắm gian nan!

cong nhan

tranlangtu

nguyetlinh | 24/03/2009 16:03

VÀO THĂM CHÚC TRẦN LÃNG TỬ NHIỀU KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ HAY!
------
Cảm ơn nguyetlinh. Cũng mong có nhiều bạn bè cùng xướng họa tung hứng cùng tiếu ngạo cho vui!

nguyetlinh

VÀO THĂM CHÚC TRẦN LÃNG TỬ NHIỀU KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ HAY!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','uvcnf0lvav5kfq99ffcko830g2','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-16 11:24:08','/a142256/toi-la-cong-nhan.html')