Mừng Vũ Tiên sinh

Tám mươi lăm xuân lẻ say tiếng trống chầu
Mê hát ham chơi xứng danh kẻ sĩ đất thang mộc
Hơn sáu mươi năm gắn nghiệp hát bội
Góp nhặt dọc đường tỏ mặt đại ca xứ võ Yamaha!

vudc

windysoul

Vui

Bên tai thăm thẳm tiếng trống chầu
Sau lưng đằng đẵng sắc đêm thâu
Tóc bạc da nhăn cười móm mém
"Em xinh" khéo léo kéo tựa đầu

-^_6-

Chào ...anh Lãng Tử Trần làm quen hén -^_^-

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1585','boki3hhrb3i4mk8bju0e779vn4','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-16 11:23:54','/a114825/mung-vu-tien-sinh.html')