Lãng Tử về lại Quy Thành

Lãng tử về lại Quy Thành
Lai rai chén chú chén anh mấy lần
Uống dzô chiến hữu lần sần
Nhâm nhi kể chuyện thơ văn tỉnh nhà

Rất xôm là chuyện Hội ta
Gặp văn nghệ sĩ có quà mừng xuân
Áo thun cộng với báo Xuân
Đàn anh Văn nghệ đăng văn sếp nhà
Văn nghệ Bình Định cũng ra
Đăng thơ nịnh vợ lại quà (quả) chú em! ("mặt trắng!")
Đọc xong mắt mũi kèm nhèm
Bình: "em tắm..." bốc mùi... hèm chua chua!
Thơ thế thì tui xin thua
Đọc rồi chỉ dám u-mua vài lời!
Chữ rằng: nhất vợ nhì trời
Vợ khuyên: đừng có lắm lời hại thân!
Lén lên blog một lần
Việc nhà chăm chỉ nếu cần vợ sai...
(Việc này em đếk dám khai!)
Luyện rèn chăm chỉ trả...bài cho ngon!