Chủ blog ới ời

Chủ blog ới ời! Sao để lỗi quá trời! Chỉnh sửa sao không biết tên mình thành tên của chủ blog luôn!
Lỗi thế này làm nản chí anh hùng quá muốn viết cái gì tử tế cũng không dám viết vì sợ có ngày bài em ra đi cùng blog! Chủ blog coi thử vô trang http://tranlangtu.vnweblogs.com nó ra... cái giống gì nhé! Sao mà cứ mất bản quyền luôn thế này! Ngày nào cũng phải lo lợp mái vá trần trang trí nội thất thì buồn lắm!

admin

Chào anh

Đã fix lỗi này rồi.

Thân

admin

Chào anh

Đây là lỗi kỹ thuật so admin sơ suất trong quá tình nâng cấp. Admin đã có thông báo trong blog chính thức.

Đang cố gắng sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Mong anh thông cảm...

Lãng tử

Chủ blog coi thử tình trạng nhầm nhà lung tung giùm chút! Kiểu này ai dám vào viết cái gì tử tế nữa!